• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • IČO
  35859857
 • E-mail
 • Web
 • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
 • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
 • Telefón
 • E-mail


Revízie

Kontroly, revízie a servis požiarnych zariadení

Výkon kontrol a revízií zaisťujeme v predpísaných pravidelných termínoch odbornými pracovníkmi s platným oprávnením. Kontrolu a revíziu vykonávame aj dlhodobo s centrálnym vedením evidencie o stave a funkčnosti.

Konkrétne ponúkame:

 • Kontroly, revízia a servis ručných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Revízia a servis požiarnych hydrantov a vodovodov
 • Revízia a servis požiarnych uzáverov (požiarne dvere, požiarne klapky)
 • Revízia elektrických zariadení
Všetky typy ponúkaných revízií nájdete na našej stránke www.ibp.sk
Icon