• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
  • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
  • IČO
    35859857
  • E-mail
  • Web

Ľudia u nás vo firme:

  • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
  • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
  • Telefón
  • E-mail
Icon