• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • IČO
  35859857
 • E-mail
 • Web
 • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
 • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
 • Telefón
 • E-mail


O spoločnosti

Inštitút bezpečnosti práce (IBP) vznikol v roku 2003 ako jeden z prvých akreditovaných subjektov na Slovensku s cieľom vykonávať vzdelávanie a poskytovať profesionálne a komplexné služby v  oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby. Inštitút bezpečnosti práce so svojimi odborníkmi poskytuje komplexné portfólio služieb pre viac ako 1 200 spokojných klientov. To robí z IBP lídra v poskytovaní služieb BOZP PO v rámci celého územia SR. Našu spoločnosť preveril čas a výsledky stoviek kontrol štátnych orgánov bez udelenia jedinej sankcie. Teraz vstupujeme od roku 2021 aj na Český trh, kde máme vďaka našim skúsenostiam rovnaké ambície, aké sa nám podarilo dosiahnuť na Slovensku. Ako Váš partner chceme hájiť Vaše záujmy, aby ste sa mohli bez starostí venovať svojmu podnikaniu.

Benefity spolupráce

 • Stály tím interných odborníkov, ktorí sa neustále vzdelávajú
 • Pôvodne rodinná spoločnosť so silným individuálnym prístupom
 • Lojalita, zodpovednosť a kvalita
 • Elektronické vzdelávanie (za fluktuáciu neplatíte)
 • Zaistenie všetkých typov revízií (spotrebiče, hasiace prístroje a hydranty a ďalšie)
 • Zabezpečovanie kurzov (prvá pomoc, elektrotechnici, práca vo výškach a pod.)
 • Komplexnosť a rýchlosť dodania služieb do 10 pracovných dní, prípadne kratšia.
 • Pôsobíme na celom území slovenskej republiky
Icon