• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • IČO
  35859857
 • E-mail
 • Web
 • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
 • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
 • Telefón
 • E-mail


Požiarna ochrana

Požiarna ochrana (PO) je neoddeliteľnou súčasťou ochrany zdravia a majetku. Poskytujeme služby v oblasti požiarnej ochrany s viac ako desaťročnými skúsenosťami. Za toto obdobie sme nazbierali veľké množstvo skúseností a poznatkov, ktoré sme optimalizovali a teraz ich ponúkame Vám, v bezkonkurenčnej kvalite a za partnerské ceny.

Ponúkame Vám:

 • Vykonávanie školení o požiarnej ochrane v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok na pracovisku a na úseku požiarnej prevencie
 • Školenie protipožiarnych hliadok
 • Školenie zamestnancov zamerané na mimopracovný čas
 • Audit PO (hĺbková kontrola stavu PO s odporúčaniami)
 • Vypracovanie dokumentácia PO ( požiarne evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, požiarne poriadky, požiarna kniha, požiarna identifikačná karta a iné)
 • Hasiace prístroje – kontroly (vodné hasiace prístroje, práškové hasiace prístroje, penové hasiace prístroje, CO2 – snehové hasiace prístroje)
 • Hasiace prístroje – predaj, opravy a tlakové skúšky nádob
 • Požiarne hydranty a hadicové navijaky – pravidelné kontroly
 • Požiarne hadice D25, C52 – tlakové skúšky
 • Kontroly a údržbu požiarnych uzáverov – požiarnych dverí, okien a klapiek
 • Ďalšie požiarne príslušenstvo ako úchytky, poistky, držiaky na hasiace prístroje, hydranty, požiarne hadice (D25, C52, B75, A110) a prúdnice, požiarne značenie, havarijné súpravy
 • Workshopy OPP s rôznym tematickým zameraním (praktické ukážky hasenia rôznych látok rôznymi hasiacimi prístrojmi)
 • Organizácia “dňa požiarnej ochrany” s praktickými ukážkami
 • Poradenská a konzultačná činnosť OPP
 • Projekt požiarnej ochrany – projektovanie a zabezpečenie schválenia na príslušnom HaZZ
 • Cvičný požiarny poplach – organizovanie, vyhodnotenie
 • Požiarna ochrana pre bytové domy

Nenašli ste niečo v našej ponuke?

Kontaktujte nás a všetko zariadime.

Mgr. Stanislav Zemanovič

Tel.: 00421 918 954 396

E-mail: zemanovic@ibp.sk

Icon