• Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
 • IČO
  35859857
 • E-mail
 • Web
 • Vedúci oddelenia služieb BOZP a PO pre stredoslovenský a východný región
 • Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
 • Telefón
 • E-mail


E-learning BOZP, PO, PZS a školenia vodičov

E-learning BOZP, PO, vodiči referenti Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany prostredníctvom e-learningu je pohodlná a ekonomicky výhodná forma vzdelávania z predmetnej problematiky. Náš e-learning BOZP a OPP je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom plným názorných ukážok a faktov, ktorý ušijeme na mieru každej spoločnosti

Výhody:

 • Ekonomická a časovo efektívna forma vzdelávania
 • Prispôsobenie e-learningu na podmienky konkrétnej spoločnosti
 • Koniec komplikovaného organizovania a odriekania termínov školenia prezenčnou formou
 • Automatické oznámenie termínov periodických školení
 • Prehľadnosť systému vzdelávania BOZP a OPP v spoločnosti
 • Jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet s možnosťou rozdelenia školení na niekoľko častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca
 • Oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom textov, obrázkov a videí
 • Okrem platnej legislatívy sú dôležité časti doplnené o reálne prípady z praxe pre lepšie a efektívnejšie pochopenie problematiky
 • Možnosť telefonickej alebo mailovej komunikácia s lektorom
 • Automatické zhotovenie záznamu o úspešnom absolvovaní vzdelávania
 • E-learning BOZP a PO Vám osobne predvedieme na nezáväznom stretnutí alebo onlinehovorom

Nenašli ste niečo v našej ponuke?
Kontaktujte nás a všetko zariadime.

Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 00421 918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

Icon